Suomen Merituuli

teollisen mittakaavan merituulivoimaa

Keskitymme teollisen mittakaavan tuulivoimatuotantoon kehittämällä yleisesti hyväksyttyjä, maakuntakaavoissa vahvistettuja tuulivoimatuotannon kohteita. Teollisen mittakaavan tuulipuiston kokoluokka on useita kymmeniä, jopa satoja megawatteja. Koska merellä tuulee enemmän, siellä sijaitsevat tuulivoimapuistot tuottavat noin kolmasosan enemmän sähköä verrattuna maatuulivoimaan. Merelle on myös mahdollista rakentaa isompia tuulipuistoja kuin maalle.

Päästötöntä energiaa luonnosta

Kerromme tuulivoimahankkeistamme avoimesti ja suhtaudumme positiivisesti avoimeen keskusteluun. Otamme kaikessa toiminnassamme luontoarvot huomioon ja pyrimme minimoimaan mahdolliset haitat sekä ihmisille että luonnolle.