Lausunto Inkoon ja Raaseporin merituulivoimapuiston YVA-selostuksesta valmistunut

Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Inkoon ja Raaseporin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnon mukaan YVA-selostus täyttää sille asetetut vaatimukset. Tämän myötä Suomen Merituuli vie projektia etenpäin suunnitelmien mukaisesti. Tarkempia tutkimuksia tullaan tekemään kaavoitusprosessin etenemisen yhteydessä.