Nuoret kaipaavat lisää tietoa tuulivoimasta

Nuoret Inkoon ja Raaseporin kuntien alueella suhtautuvat pääosin positiivisesti tuulivoimaan, joskin heidän tietämyksensä aiheesta on hajanaista. Tämä käy ilmi Nenna Gissin opinnäytetyöstä, joka tehtiin Novian ammattikorkeakoululle 2011. Giss haastatteli tutkimustaan varten fokusryhmiä kolmesta lukiosta ja yhdestä ammattikoulusta.

Lue opinnäytetyön tiivistelmä tästä.