Merituulen demonstraatiotukikilpailu

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut linjaukset merituulen demonstraatiotuesta, joka on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Haun ensimmäinen vaihe sulkeutuu 30.9.2013. Varsinainen päätös tuen saajasta tehdään vuoden 2014 lopulla. Valinta perustuu merituulen rakentamisen, käytön ja huollon edistämiseen Suomen olosuhteissa, uuteen teknologiaan sekä taloudellisuuteen ja toteutukseen. Ensivaiheessa tarkastellaan hankkeita, jotka koskevat merelle suunniteltua useamman tuulivoimalan kokonaisuutta, josta on tehty ympäristövaikutusten arviointi ja hankkeen toteuttamiseen tarvittava alue on varattu.