Hur ser en finländsk vindkraftpark ut?

Hur ser en finländsk vindkraftpark ut? Animerade videobildmodelleringar har gjorts av vindkraftparken som planeras i havsbandet utanför Ingå-Raseborg. Videorna visar för första gången i Finland hur en vindkraftpark ser ut både ur flygperspektiv och sedd nästan vid vattenytan.

Förväntningarna på utbyggnaden av vindkraft är höga i Finland. Finlands Havsvind Ab planerar att bygga två betydande vindkraftparker, av vilka den ena finns i havsområdet i Sideby utanför Kristinestad och den andra i havsbandet utanför Ingå-Raseborg. Bedömningen av miljökonsekvenserna har avslutats för bägge vindkraftprojekten och i Sideby har planläggningen inletts.

Det största orosmomentet vid bedömningen av vindkraftparkernas konsekvenser har visat sig vara hur vindmöllorna passar in i landskapet. Med olika visualiseringar kan man på förhand skapa en bild av hur vindkraftparken kommer att ta sig ut på projektplatsen. Med de animerade modelleringarna som gjorts av Finlands Havsvind Ab:s planeringsbyrå Molino Oy visualiseras vindkraftparkernas konsekvenser för landskapet och demonstreras hur vindkraftparkenheterna ser ut. Den lokala feedbacken har redan inverkat betydligt på placeringen av vindmöllorna i vindkraftparken i Ingå-Raseborg.

Onsdag 15.6 firas den globala Vinddagen. I Helsingfors pågår evenemanget på Narinken vid Kampen kl. 12-18. Finlands Havsvind Ab presenterar då sina egna vindkraftparksprojekt och företagets representant intervjuas angående videoanimationen kl. 16.

Här kan man se visualiseringsvideorna om vindkraftparken.

 

Tilläggsuppgifter:
VD Sami Kuitunen
Finlands Havsvind Ab
GSM 040 519 5008