Tävling om demonstrationsstöd för havsbaserad vindkraft

Arbets- och näringsministeriet har gett ut riktlinjer för ett demonstrationsstöd för havsbaserad vindkraft. Stödets storlek är 20 miljoner euro för år 2015. Ansökningstiden för det första skedet går ut 30.9.2013. Det egentliga beslutet om vem som får stödet fattas i slutet av 2014. Valet baseras på hur projektet främjar byggande, drift och underhåll av havsbaserad vindkraft i finländska förhållanden, användning av ny teknik samt projektets lönsamhet och genomförbarhet. I det första skedet granskas projekt som enligt planerna ska bestå av flera vindkraftverk ute till havs och för vilka dessutom en miljökonsekvensbedömning och en områdesreservering har gjorts.