Finlands Havsvind

havsbaserad vindkraft i industriell skala

Vi fokuserar på vindkraftsproduktion i industriell skala genom att utveckla allmänt accepterade vindkraftsprojekt som fastställts i landskapsplanerna. En vindpark i industriell skala har en effekt på tiotals, till och med hundratals megawatt. Eftersom det blåser mer på havet, producerar havsbaserade vindparker omkring en tredjedel mer el jämfört med landbaserad vindkraft. Till havs finns det också möjlighet att bygga större vindparker än på land.

Utsläppsfri energi från naturen

Vi berättar öppet om våra vindkraftsprojekt och välkomnar öppen debatt. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till naturvärdena och försöker minimera eventuell negativ påverkan på människor och natur.