Suomen Merituuli teettää pohjatutkimuksia hankealueilla

Suomen Merituuli Oy:llä on vireillä kaksi teollisen mittakaavan tuulivoimapuistohanketta, toinen Siipyyssä Kristiinankaupungissa ja toinen Inkoon-Raaseporin edustan merialueilla. Tällä hetkellä yhtiö jatkaa alueille suunniteltujen tuulivoimaloiden ja kaapelointien teknistä suunnittelua teettämällä hankealueilla Meritaito Oy:llä pohjatutkimuksia. Tutkittavina ovat kaikki teknisesti ja ympäristönäkökohtien osalta toteuttamiskelpoiset voimalapaikat muutaman sadan metrin leveydeltä. Tutkimuksissa selvitetään merenpohjan laatu, profiili ja mahdolliset esineet kuten hylyt sekä metalliesineet. Saatavan tiedon avulla voidaan tarkentaa voimaloiden varsinaisia perustusolosuhteita. Pohjatutkimuksille on haettu aluevalvontaviranomaiselta tutkimuslupaa. Meritaito Oy:n alukset liikkuvat hankealueilla syksyn 2011 aikana.

Lisätietoja:
Suomen Merituuli Oy
projektipäällikkö Jari Kottonen
GSM 050 559 2769