Suomen Merituuli suunnittelee tuulivoimaa Pyhtäälle

Suomen Merituuli Oy on suunnittelemassa muutaman tuulivoimalan puistoa Pyhtäälle. Kyseessä on Kymenlaakson maakuntakaavan osoittama tuulivoima-alue, jonka kaavoittamisesta kunta on päättänyt 28.11.2011. Kaavaa laatii kunnan toimesta FCG Finnish Consulting Group Oy. Pyhtäälle suunnitellaan muutamia tuulivoimayleiskaavoja, joiden perusteella voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat tuulivoimaloille. Suomen Merituuli Oy:n hanke on tällä hetkellä varhaisessa kehitysvaiheessa – tehtyä luontokartoitusta arvioidaan ja melu- sekä varjostusmallinnuksia tehdään.