Inkoo-Raaseporin merituulivoimapuisto

Mittakaava
Inkoon ja Raaseporin kuntien edustalle suunniteltu tuulivoimapuisto käsittää suunnilleen 5 x 20 kilometrin kokoisen merialueen, jolle rakennetaan noin 60 nykyaikaista tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on noin 100 metriä ja teho 3-5 MW. Voimaloiden välinen etäisyys on noin 700 metriä.

Sähkön määrä
Valmis puisto tuottaisi vuodessa arviolta 400 000 kerrostalokaksion kulutusta vastaavan määrän sähköä.

Vaikutukset luontoon
Puisto sijoitetaan kauemmas avomerelle kuin mitä alun perin suunniteltiin. Voimalat ryhmitellään niin, että väliin jää avointa horisonttia. Inkoossa on 3000 mökkiä, joista alle prosentista olisi näköyhteys voimaloihin. Lähimpään asuttuun mökkiin on noin kolme kilometriä.

Projektin tilanne
Projektin YVA-menettely on päättynyt ja tällä hetkellä hanke liittyy maakuntakaavoitukseen. Tuulivoimapuiston valmistuminen riippuu sähkön hinnasta, uusiutuvan energian edistämiskeinoista kotimaassa ja EU:ssa sekä päästökauppa- ja sertifikaattimarkkinoiden kehittymisestä. Samalla tuulivoimala- ja meriperustusteknologiat kehittyvät edelleen kustannustehokkaammiksi.