Siipyyn merituulivoimapuisto

Mittakaava
Kristiinankaupungin kuntaan kuuluvan Siipyyn edustalle suunniteltu tuulivoimapuisto käsittää noin 5 x 10 kilometrin kokoisen merialueen, jolle on suunniteltu 50-60 nykyaikaista tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on noin 140-170 metriä ja teho 8-15 MW.

Sähkön määrä
Vuodessa puisto tuottaisi arviolta reilusti yli puolen miljoonan kerrostalokaksion kulutusta vastaavan määrän sähköä.

Vaikutukset luontoon
Puisto sijoitetaan avomerelle, kahdeksan kilometriä rannikosta ja yli viisi kilometriä lähimmästä saaresta, kauas linnuille merkittävistä pesimissaarista ja -luodoista. Voimalat ryhmitellään niin, että niiden visuaalinen vaikutus maisemaan minimoidaan.

Projektin tilanne
Alueella tehtiin laajalti sekä teknisiä että ympäristöselvityksiä YVA-menettelyn ja kaavoitusprosessin aikana. Tuulivoimapuisto on merkitty voimassa olevaan maakuntakaavaan. Tuulivoimapuiston toteutuminen riippuu kuitenkin kunnallisesta tahtotilasta, uusiutuvan energian edistämiskeinoista EU:ssa sekä päästökauppa- ja sertifikaattimarkkinoiden kehittymisestä.