Havsvindsparken i Ingå-Raseborg

Skala
Den planerade vindparken utanför Ingå och Raseborg omfattar ett havsområde på omkring 5 x 20 kilometer, där ett 60-tal moderna vindkraftverk uppförs. De enskilda kraftverkens navhöjd är cirka 100 meter och effekt 3–5 MW. Avståndet mellan kraftverken är cirka 700 meter.

Elproduktion
Per år skulle den färdiga parken uppskattningsvis producera el motsvarande cirka 400 000 tvårumslägenheters förbrukning.

Påverkan på naturen
Parken placeras längre ut till havs än vad som ursprungligen var planerat. Kraftverken grupperas så att det blir fri horisont mellan dem. I Ingå finns det 3000 fritidsstugor och kraftverken skulle vara synliga från mindre än en procent av dem. Avståndet till närmaste bebodda stuga är cirka tre kilometer.

Projektets nuläge
MKB-förfarandet för projektet har avslutats och för närvarande anknyter projektet till landskapsplanen. Uppförandet av vindparken är beroende av elpriset, på vilka sätt förnybar energi främjas i Finland och EU samt hur utsläppshandels- och certifikatmarknaden utvecklas. Samtidigt utvecklas tekniken för byggande av vindkraftverk och offshorefundament i en allt kostnadseffektivare riktning.